Grönovation brons

Greenovation – Towards new concepts for user-driven innovation in the green sector.

English

 

Medins helikopter

Flygtekniken har gjort sitt intåg i jordbruket. Bilden visar Medins Maskin och Gårdshjälp på Vikbolandet med sin avancerade helikopter. Foto: Sara Lindén.Bilden är hämtad från kapitlet om precisionsjordbruk med rubriken "Satelliter och flyg lyfter jordbruket til nya höjder" i Flygets Årsbok.

 

Internt

Den 28 mars 2014 fattade Vinnova beslut om att ge bifall till projektet Grönovation II. För mer info, vänligen kontakta:

Per Frankelius
0708-21 29 49
Mail: per.frankelius@liu.se

Postadress:
Linköpings universitet
Per Frankelius
IEI
581 83 Linköping

 

Modellbygge innovationsprocesser

Vid "grillningen" av projektet som ägde rum 18 mars 2014 förevisades bl.a. en modell av tröska med bandställ för att illustrera en av våra fallstudier. Vidare hade vi med oss ett exempel på modellkonstruktion för att förstå innovativa processer (bilden). Den illustrerar hur ett företags aktiviteter samspelar (och motspelar) med olika processer i omvärlden.

 

Bakgrund till ansökan och beslutet kring Grönovation II

I januari 2014 fick Vinnova ansökan gällande Grönovation Steg II. Konkurrensen mellan projekten var hård. Externa utvärderare gav Vinnova rekommendationer om vilka projekt som ska få medel. Den 18 mars blev vi "grillade" av Vinnovas utvärderare under ett personligt möte på Vinnova i Stockholm. Marie Kransdal (3M), Magnus Börjesson (AgroÖst), Axel Lagerfelt (Tolefors Gård), Per Eke-Göransson (Åbylunds säteri) och Per Frankelius (Linköpings universitet) deltog. Lars Witell (Linköpings universitet), Magnus Ljung (SLU) och Kjell Gustafsson (AgroVäst) bidrog med inspel till mötet. Vinnova fick 21 olika dokument vid mötet och vi förevisade också en teoretisk modell och en innovation på en skördetröska genom fysiska modeller. Själva föredragningen finns här. De fick också vår aktivitetsrapport samt ett utkast till rapport från den pågående Peltorstudien som vi gör tillsammans med 3M.

 

Ansökan och beslutet kring Grönovation II

Här följer dokument som är relaterade till ansökan och bifallet av Grönovation II:

Om Vinnovas beslut samt motivering (2014-04-06).

Projektbeskrivning: Grönovation II – Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar (2014-02-02).

Ansökningsblanketten till Vinnova (2014-02-02)

Vinnovas beslutsmeddelande (2014-03-28).

Information till projektpart beträffande blanketten "Projektparts godkännande" (daterad 2013-01-24).

A4 med modell av projektets centrala aktiviteter (2014-03-17).

A4 med modell av projektets övergripande logik: samproduktion av värden (2014-03-17).

A4 med modell av projektets teoretiska fyrklöver (2014-03-17).

 

 

 

 

Dokument relaterade till ansökan Steg I (2013)

1. Vinnovas dokument "Beslutsmeddelande"

2. Ansökningstexten till projektet Grönovation i Vinnnovas blankettformat (daterad 21 maj 2013).

3. Vinnovas dokument "Allmänna villkor".

4. Vinnovas dokument "Rapportering av projekt" (som riktas till projektledaren men som berör alla partners i form av underlag).

5. Vinnovas dokument "Ang. blanketten 'Projektparts godkännande'"

6. Vår egna sammanfattning "Grönovation" till projektpartners och intressenter daterad 21 maj 2013.

7. Rekapitulering av projektets innehåll (sammanfattning på drygt 1 A4).

 

Dokument relaterade till avrapportering av Steg I (2013-14)

Den 30 mars 2014 lämnades en avrapportering för Steg I till Vinnova.

Huvuddokumentet var Slutrapporten (2014-03-30).

Därtil fanns en brevbilaga med uppnådda resultat i punktform (2014-03-30).

Till Vinnova bifogades också resultatrapporten från Steg I samt projektbeskrivning till Steg II (eftersom den var det tänkta huvudresultatet av Steg I.