Grönovation brons

Greenovation – Towards new concepts for user-driven innovation in the green sector.

English

 

SSAB Stål

SSAB är globalt och har lantbruk och skogsbruk som prioriterat segment. Deras höghållfasta stål och slitstål i kombination med konstruktionskunnande har genererat innovativa processer hos exempelvis John Deere i USA. Foto: SSAB.

Lantmännen Borgeby

Lantmännen är en av de viktigaste aktörerna inom den gröna näringen. Bilden visar deras demonstration på Borgeby Fältdagar.

Ulrik Lovang

Ulrik Lovang driver Lovang driver Lovanggruppen med säte i Östergötland. Det är ett renodlat kunskapsföretag inriktat mot verksamhetsutveckling inom lantbruket.

Agroväst

Agroväst med säte i Skara är en viktig partner i projektet. Agroväst är bland annat långt fram när det gäller innovationer inom precisionsodling.

Linköpings universitet

I listan brevid här finns ca 20 organisationer. Grönovation är som synes en gemensam kraftsamling. Initiativtagare och koordinator är Linköpings universitet. Vi vill understryka att det finns andra personer och organisationer som vi har ett givande utbyte med. Vi välkomnar också övriga att gå med i projektet. Foto: Per Frankelius.

Möte vid logen

När människor med olika perspektiv strålar samman sker intressanta idéutbyten. Bilden visar Hushållningssällskapet Östergötland som firade 200 år sommaren 2013. Foto: Per Frankelius.

Elmia Wood

Vi har stort intresse för ny inovativ teknik. Bilden visar John Deeres uppvisning av "nosstyrning" på Elmia Wood 2013. Men bilden kan också illustrera vårt intresse för hur man organiserar aktiviteter som leder till stimulans av innovationer. Fenomenet Elmia Wood är ett fascinerande exempel på "innovativ organisering för innovation". Foto: Per Frankelius.

Anita vid Zetorn

Kontakter med lantbrukare, skogsbrukare och andra inom de gröna näringarna är centralt i projektet Grönovation. Genom sådana dialoger kan vi komma närmare svaren på frågor såsom varför vissa innovationer sprids medan andra inte gör det. Foto: Per Frankelius.

 

 

Kontaktinfo

Kontakt, koordinator:

Linköpings universitet
Att. Per Frankelius
Adress: IEI, 581 83 Linköping
Telefon: +46-708-21 29 49
Mail: per.frankelius[at]liu.se

Forskare vid Linköpings universitet (urval)

Per Frankelius
Universitetslektor, docent
Adress: IEI, 581 83 Linköping
Telefon: +46-708-21 29 49
Mail: per.frankelius[at]liu.se

Charlotte Norrman
Universitetslektor, PhD
Adress: IEI, 581 83 Linköping
Telefon: +46-70-322 99 83
Mail: charlotte.norrman[at]liu.se

Mikael Ottosson
Universitetslektor, PhD
Adress: IEI, 581 83 Linköping
Telefon: +46-13-28 22 60
Mail: mikael.ottosson[at]liu.se

Christer Svensson
IT-specialist
Adress: Krusenhofsvägen 18, 616 32 Åby
Telefon: +46-70-540 32 03
Mail: christer.s.svensson[at]telia.com

Lars Witell
Professor
Adress: IEI, 581 83 Linköping
Telefon: +46 13 28 25 26
Mail: lars.witell[at]liu.se

Projektets formella partners:

3M Svenska
Agroväst Livsmedel
AgroÖst ideell förening
Biototal
Cre8it
Elmia

Energiutvecklarna Norden/Teknikfabriken
Hushållningssällskapet i Östergötlands län
Interactive Institute
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Lantmännen R&D
Lovanggruppen
Prodelox
Regionförbundet Östsam
SLU
SLU Holding
SMHI
SSAB
Svenska Mätanalys
Tolefors Gård
VicVision
Vreta Kluster

Kontaktpersoner, hemsidor mm. följer här:

3M Svenska AB
Marie Kransdal
Regul. & Techn. Engineer
Adress: Bollstanäsvägen 3, 191 89 Sollentuna
Telefon: +46-8-92 21 29
Mail: marie.kransdal[at]mmm.com
Hemsida

3M Svenska AB
Anders Lindberg
Projektledare, personskydd
Adress: Bollstanäsvägen 3,
191 89 Sollentuna
Telefon: +46-8-92 21 00
Mail: anders.lindberg[at]mmm.com
Hemsida

Agroväst Livsmedel AB
Mats Emilson
VD
Adress: Box 234, 532 23 Skara
Telefon: +46-706-700 300
Mail: mats.emilson[at]agrovast.se
Hemsida

Agroväst Livsmedel AB
Kjell Gustafsson
Projektutvecklare
Adress: Box 234, 532 23 Skara
Telefon: +46-706-240036
Mail: kjell.gustafsson[at]agrovast.se
Hemsida

AgroÖst
Magnus Börjeson
Styrelseledamot
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta kloster
Telefon: +46-730-60 28 24
Mail: magnus.borjeson[at]telia.com
Hemsida

Biototal
Tomas Kjellquist
Grundare, delägare
Ansvar för affärsutveckling
Adress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Telefon: +46-73-2010121
Mail: tomas.kjellquist[at]biototal.se
Hemsida

Cre8it
Björn Lindfors
Filmproducent
Adress: Box 36, 133 21 Saltsjöbaden
Telefon: +46-76-36 81 773
Mail: bjorn[at]cre8it.se
Hemsida

Elmia AB
Maria Lindsäth
Produktchef Lantbruk
Adress: Box 6066, 550 06 Jönköping
Telefon: +46 36 15 22 28
Mail: maria.lindsath[at]elmia.se
Hemsida

Elmia AB
Torbjörn Johnsen
Affärsområdeschef Mässor
Adress: Box 6066, 550 06 Jönköping
Telefon: +46-36-15 22 54
Mail: torbjorn.johnsen[at]elmia.se
Hemsida

Energiutvecklarna Norden AB
och Teknikfabriken AB
Ove Nyman
VD
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta kloster
Telefon: +46-735-050666
Mail: ove.nyman[at]edbab.se
Hemsida

Hushållningssällskapet i Östergötlands län
Christoffer Anderson
VD
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta kloster
Telefon: +46-705-48 20 13
Mail: christoffer.anderson[at]hushallningssallskapet.se
Hemsida

Hushållningssällskapet i Östergötlands län
Elenore Wallin
Ekonomirådgivare
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta kloster
Telefon: +46-703-73 36
Mail: elenore.wallin[at]hushallningssallskapet.se
Hemsida

Hushållningssällskapet i Östergötlands län
Per Ståhl
Seniorkonsult
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta kloster
Telefon: +46-708-29 08 24
Mail: per.stahl[at]hushallningssallskapet.se
Hemsida

Interactive Institute Swedish ICT AB C-STUDIO
Thomas Rydell
Studioföreståndare
Adress: Kungsgatan 56, 602 33 Norrköping
Telefon: +46-707-73 17 09
Mail: thomas.rydell[at]tii.se
Hemsida

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Anna Rydberg
PhD, Sektionschef Jordbruk
Adress: Box 7033, 750 07 Uppsala
Telefon: +46 (0)10 516 69 55
Mail: anna.rydberg[at]jti.se
Hemsida

Lantmännen R&D
Pär-Johan Lööf
Forskningschef
Adress: Box 30192, 104 25 Stockholm
Telefon: +46-10-556 11 68, +46-703-18 88 72
Mail: par-johan.loof[at]lantmannen.com
Hemsida

Lantmännen R&D AB
Emma Nordell
Projektledare Innovation
Adress: Box 30192, 104 25 Stockholm
Telefon: +46-703-87 47 82
Mail: emma.nordell[at]lantmannen.com
Hemsida

Lantmännen R&D AB
Anders Krafft
Chef Lantbruksrådgivning
Adress: Box 407, 751 06 Uppsala
Telefon: +46-10-556 19 82
Mail: anders.krafft[at]lantmannen.com
Hemsida

Lantmännen VäxtRåd AB
Johan Lagerholm
Växtodlingsagronom
Adress: Box 905, 601 19 Norrköping
Telefon: +46-725-017779
Mail: johan.lagerholm[at]lantmannen.com
Hemsida

Lovanggruppen
Ulrik Lovang
VD
Adress: Box 68, 590 50 Vikingstad
Telefon: +46-70-6434469
Mail: ulrik[at]lovang.se
Hemsida

Prodelox AB
Johannes Walfridsson
VD
Adress: Westmansg 47, 582 16 Linköping
Telefon: +46-13-465 23 01
Mail: johannes.walfridsson[at]prodelox.se
Hemsida

Prodelox AB
Fredrik Andersson
Teamledare
Adress: Westmansg 47, 582 16 Linköping
Telefon: +46-72-200 48 46
Mail: fredrik.andersson[at]prodelox.se
Hemsida

Prodelox AB
Jan Ottosson
Projektledare
Adress: Westmansg 47, 582 16 Linköping
Telefon: +46-13-465 23 02
Mail: jan.ottosson[at]prodelox.se
Hemsida

Region Östergötland
Peter Larsson
Ansvarig Näringslivsutveckling
Adress: Box 1236, 581 12 Linköping
Telefon: +46-10-103 65 26; +46-730-60 28 24
Mail: Peter.L.Larsson[at]regionostergotland.se
Hemsida

Skara Campus AB (Greentech Park)
Andrea Thiger
Delprojektledare och kommunikationsansvarig för Grön Processarena
Adress: Box 63, 532 21 Skara
Telefon: 0721-60 32 82
Mail: andrea.thiger[at]greentechpark.se
Hemsida

SLU Holding AB
Johannes Dyring
VD
Adress: Uppsala Science Park, 781 83 Uppsala
Hemsida

SLU
Magnus Ljung
Statskonsulent och forskare
Adress: Box 234, 532 23 Skara
Telefon: +46-70-3387117
Mail: magnus.ljung[at]slu.se
Hemsida

SLU
Margareta Stigson
Platschef i Skara
Adress: Box 234, 532 23 Skara
Telefon: +46-70 535 9580
Mail: margareta.stigson[at]slu.se
Hemsida

SSAB
Johan Mattsson
Key Segment Specialist, Agriculture and Forestry
Adress: SSAB EMEA, 781 84 Borlänge
Mail: johan.mattsson[at]ssab.com
Telefon: +46-70 593 49 74
Hemsida

Drivhuset*
Richard Andersson
Senior Business Advisor
Adress: Gråbrödrag. 11, 532 31 Skara
Mail: richard.andersson@drivhuset.se Telefon: Telefon: +46-703-182508
Hemsida
* Under Steg 1 arbetade Andersson på SLU Holding som var projektpartner

SLU Holding AB
Richard Andersson
Senior Business Advisor
Adress: Box 63, 532 21 Skara
Telefon: +46-703-18 25 08
Mail: richard.andersson[at]slu.se
Hemsida

SMHI
Magnus Rödin
Chef produkt- och Marknadsutveckling, SMHI Affärsutveckling
Adress: 601 76 Norrköping
Hemsida

SMHI
Anders Rosen
Utvecklingsansvarig
Adress: 601 76 Norrköping
Telefon: +46-11-495 86 65
Mail: anders.rosen[at]smhi.se
Hemsida

SMHI
Erik Ernerudh
Produktansvarig, projektledare
Adress: 601 76 Norrköping
Telefon: +46-11-49 58 219
Mail: erik.ernerudh[at]smhi.se
Hemsida

SMHI
Daniel Andersson
Försäljningsansvarig Samhällsbyggnad
Adress: 601 76 Norrköping
Telefon: +46-11-495 8702
Mail: daniel.andersson[at]smhi.se
Hemsida

Svenska Mätanalys
Per Eke-Göransson
VD
Adress: Åbylunds säteri, Elvestad Södergård, 692 92 Vadstena
Telefon: +46-70-860 18 42
Mail: per[at]abylund.se

Tolefors Gård
Axel Lagerfelt
VD
Adress: Tolefors Gård, Tolefors, 585 99 Linköping
Telefon: +46-708-299 398
Mail: axel[at]tolefors.se
Hemsida

VicVision
Victor Johansson
Ägare, IT-konsult inom lantbruk
Adress, post: Eriksdals Gård, 595 92 Mjölby
Adress, besök: Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Telefon: +46-72 731 75 81; +46-703 197 643
Mail: info@vicvision.se
Hemsida

Vreta Kluster
Helene Oscarsson
Ledare Vreta Kluster
Adress: Järngården 13, 590 76 Vreta Kloster
Telefon: +46-703-19 76 43
Mail: helene.oscarsson[at]vretakluster.se
Hemsida