Grönovation brons

Greenovation – Towards new concepts for user-driven innovation in the green sector.

English

 

Lite olja till innovationsmaskineriet

Lite olja till innovationsmaskineriet skadar inte. Frågan är bara vilken olja och vad som bör smörjas.

 

 

Om Grönovation

16 organisationer bestämde sig 2013 för att samarbeta kring en gemensam vision: Att försöka utveckla världsledande kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna. Senare tillkom ytterligare organiationer. Se fliken Kontaktinfo. Projektet koordineras av Linköpings universitet. Ladda ner vår flyer för 2015 här.

Grönovation är alltså ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi utvecklar kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras. Vårt fokus är de gröna näringarna som t.ex. jord- och skogsbruk.

Projektet, som stöds av Vinnova, kommer att ge förståelse för innovationsbegreppet och generera nya kunskaper och idéer om hur man kan driva innovationsprocesser på nya sätt.

Inte minst handlar det om hur användare kan vävas in tidigt i innovativa processer.

Vid sidan om studier iscensätter vi "fältexperiment i skarpt läge".

 

   

En av våra partner för dessa "skarpa projekt" är 3M Svenska. Se deras spännande innovation center: Klicka här. Vill du också vara med? Kontakta oss så kan vi diskutera samarbete.