Grönovation brons

Greenovation – Towards new concepts for user-driven innovation in the green sector.

English

 

Enköpings Maskinstation

Enköpings Maskinstation deltar som en av användarpoloterna i studien. Företaget finns i Simtuna, Fjärdhundra. Företaget erbjuder tjänster till lantbrukare, exempelvis sprutning och gödselkörning. Företaget drivs av Kenneth Karlsson. Han har arbetat inom IT-branschen och har stor teknisk kunskap liksom ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Foto: Kenneth Karlsson.

John Deere Weather Station

Under den gigantiska mässan Agritechnica i Hannover hösten 2013 visade John Deere senaste nytt inom sin satsning på väderstationer. De var inte ensamma. Helt klart är väder- och vattendata strategiskt för professionella lantbrukare. Skulle Sverige och SMHI kunna bli en ledande aktör inom detta område? Vi tror det.

 

Användartest av prognosverktyg för markens bärighet

En studie pågår vid Linköpings universitet inom ramen för Grönovation och i samarbete med SMHI. Internt på SMHI kallas projektet "SMHI Markvattenutvärdering". Det handlar om en tjänsteprototyp baserad på HYPE-modellen: HYdrological Predictions for the Environment.

Projektet har två syften: Det ena är att skapa underlag för utveckling av SMHIs tjänst. Det andra är att pröva en ny metod för att fånga upp synpunkter och idéer från användare. En kort bakgrundsbeskrivning om projektet finns i Grönovations resultatrapport från mars 2014. Ladda ner sid 70-72 ur den genom att klika här. Vi berör också frågan i en debattartikel i ATL augusti 2014. Klicka här för webbversionen av den. Mer info kommer läggas upp här senare.

Vi har här lagt upp den samtalsmall på en A4-sida som vi använder för att diskutera erfarenheter från användare gällande SMHIs prototyp. Klicka här eller på emblemet nedan.

Emblem samtalsmall

Kontaktpersoner Linköpings universitet

Per Frankelius, 0708-21 29 49
per.frankelius@liu.se

Christer Svensson, 070-540 32 03
christer.s.svensson@telia.com

Kontaktperson på SMHI:

Anders Rosen, 011-495 86 65
anders.rosen@smhi.se