Grönovation brons

Greenovation – Towards new concepts for user-driven innovation in the green sector.

English

 

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland. Foto: Håkan Johansson.

Registrering

Registrering av ca 200 deltagare. Foto: Håkan Johansson.

CGrain

CGrain var en av innovationsstationerna i utställningen. Foto: Håkan Johansson.

Crister Stark

Crister Stark, Väderstad-Verken AB

Prins Carl Philip

Prins H.K.H. Carl Philip. Foto: Håkan Johansson.

Johan Mattsson

Johan Mattsson, SSAB. Foto: Håkan Johansson.

OBS. FLER FOTON EFTERLYSES. Maila till per.frankelius@liu.se.

Britt-Marie Stegs

Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan.

Anders

Anders Jonsson, SLU.

Andreas

Andreas Lundgren, IBM Svenska AB.

Ann

Ann Segerborg-Fick, JTI.

Charlotte Marie

Charlotte Norrman, Linköpings universitet.

Elisabeth

Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötlands län. Foto: Håkan Johansson.

Enkät

Deltagarna svarade på tre frågor i en innovationsenkät. Foto: Håkan Johansson.

Erik

Erik Jacobsson, Energifabriken AB, introducerade en film som visades om fallet Polarbröd och fossilfria lantbruk.

Fossilfritt mjöl

I utställningen kunde man beskåda mjöl producerat helt fossilfritt.

Bronsplakett

På talarstolen fanns den bronsgjutna plaketten.Foto: Håkan Johansson.

Helen

Christer Andersson, Business Sweden, och Helen Oscarsson, Vreta Kluster. Foto: Håkan Johansson.

Inger

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket.

Mingel

Utställningen med innovationsstationer skapade samtalsämnen. Foto: Håkan Johansson.

Innovationsväggen

På innovationsväggen satte deltagarna upp idéer om innovationer och innovationsbehov.

Jakob

Jakob Söderström, Lantmännen R&D.

Johan

Johan Mattson, SSAB.

John Deere

John Deeredäcket i entrén var perfekt att vila sig mot.

Ladugården

Bättre konfrenslokal kan man inte tänka sig.

Lars

Lars Witell, professor vid Linköpings universitet, berättade om tjänsteinnovation.

Magnus

Maganus Börjesson, AgroÖst.Foto: Håkan Johansson.

Instagram

Magnus Ljung spelar upp en instagramvideo med inspel från en av besökarna.

Magnus

Magnus Thor, Skogforsk

Prins Carl Philip m.fl.

Prins Carl Philip med Johan Mattson (SSAB) och Johannes Dyring (SLU Holding AB). Foto: Håkan Johansson.

Mia

Mia Nordström, Vattenfall AB

Mingel

Mingel bland innovationsstationer. Foto: Håkan Johansson.

Namnbrickor

Namnbrickorna var av ett alldeles specieltl stål. Foto: Håkan Johansson.

Östen

Östen Frånberg, Ångströmslaboratoriet/Wisenet (Projekt Internet of things)

Prins Carl Philip

Prins Carl Philip och Per Frankelius Linköpings universitet. Foto: Björn Lindfors.

Peter

Peter Fridh, 3M Svenska AB.

Stål

Stålbalkar som användes för experiment av SSABi innovationsutställningen.Foto: Håkan Johansson.

SSAB

SSABs innovationsstation.Foto: Håkan Johansson.

POS

Innovationsstation om precisionsodling.

Grisvåg

Den optiska grisvågen och 3M var två av innovationsstatonerna.

Stefan

Stefan Holmlid, Linköpings universitet, berättade om industridesign.

Väderstad

Team Väderstad hade många att talas vid med kring sin innovationsstation. Foto: Håkan Johansson.

Turid

Turid Sundin Carlsson och Johannes Dyring, SLU Holding, berättar om vägen till marknaden.

Värdinnor

Studenter frans redo att bistå de ca 200 besökarna och medverkande.Foto: Håkan Johansson.

Agriculture Innovation Day Bildspel 2

Den 17 november var temat innovation inom de gröna näringarna.

 

 

Agriculture Innovation Day

Den 17 november 2014 genomfördes Agriculture Innovation Day på Sverges lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna. Syftet var att öka kunskapen om innovation inom den gröna näringen genom att levandegöra praktiska exempel, forskning och samhällsövergripande perspektiv. Syftet var också att stimulera samarbeten och initiera utvecklingsprojekt.

Inbjudan hade riktats till intressanta personer från hela Sverige och gensvaret var stort. Omkring 200 personer deltog.

Agriculture Innovation Day var en del av Global Entrepreneurship Week (med huvudkontor i Washington). Dagen formades genom en kombination av plenumföredrag, ett forum för dialog och en utställning med innovationsstationer.

Plenumföredragen
25 talare delade med sig av sina erfarenheter. Talarlistan såg ut som följer:

• Lisa Sennerby Forsse, Rektor SLU
• Per Frankelius Linköpings universitet
• Marie Kransdal, 3M Svenska AB
• Magnus Ljung, SLU, Skara
• Prins H.K.H. Carl Philip
• Johannes Dyring, SLU Holding
• Turid Sundin Carlsson, SLU Holding
• Per Frankelius, Linköpings universitet
• Johan Mattsson, SSAB
• Magnus Thor, Skogforsk
• Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötlands län
• Crister Stark, Väderstad-Verken AB
• Erik Jacobsson, Energifabriken AB
• Charlotte Norrman, Linköpings universitet
• Peter Fridh, 3M Svenska AB
• Andreas Lundgren, IBM Svenska AB
• Jakob Söderström, Lantmännen R&D
• Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan
• Ann Segerborg-Fick, JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik)
• Anders Jonsson, SLU Skara/Agroväst
• Lars Witell, Linköpings universitet
• Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning
• Stefan Holmlid, Linköpings universitet
• Östen Frånberg, Ångströmslaboratoriet /Wisenet (Projekt Internet of things)
• Mia Nordström, Vattenfall AB
• Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket
• Marie Kransdal, 3M Svenska AB
• Magnus Ljung, SLU, Skara

Forum för dialog
Dialogen stimulerades på flera sätt: Inför Agriculture Innovation Day skickades tre frågor ut till alla deltagare och svaren samlades in vid ankomsten. Det fanns väl tilltagen tid för mingel. Moderatorernas frågor till publiken efter föredragen möjliggjorde reflektioner kring föredragen. En stor innovationstavla fanns framtagen på vilken alla uppmanades att sätta upp innovationsidéer. Studenter gjorde miniintervjuer där deltagarna uppmanades att ställa frågor eller ge synpunkter. Filmerna lades ut på Instagram och exempel spelades upp i plenum.

Innovationsstationer
I utställningen med innovationsstationer visades konkreta innovationer inom den gröna näringen. Exempel var spannmålsanalysmaskinen CGrain, den optiska grisvågen, fossilfritt mjöl, tävlingen Vetemästaren och Comfort Rider. Utställningen begränsades inte till huset. Utanför på gräsmattan stod uppställt en Rapidsåmaskin från Väderstad-Verken och i entrén fanns en ny typ av foderhäck från Nilssons Plåt (gjord av höghållfast stål från SSAB). Även runt halsen på alla deltagare hängde en innovation, nämligen namnbrickor gjorda av stål med Prelaq GreenCoat (en ytbeläggning baserad på rapsolja godkänd för livsmedelsindustrin).

Arrangörerna
Arrangör av Agriculture Innovation Day var forskningsprojektet Grönovation som koordineras av Linköpings universitet. Grönovation är en samarbetsplattform med en rad organisationer, exempelvis SLU, SLU Holding, Vreta Kluster, 3M Svenska AB, JTI, Tolefors Gård, SSAB och Biototal. Se fullständig information under fliken Kontaktinfo. För mer information om Grönovation kontakta Per Frankelius.

Projektledare för Agriculture Innovation Day var Christer Svensson. Bakom arrangemanget fanns ett team bestående främst av följande personer:

• Christer Andersson, Business Sweden
• Thomas C. Björklund, SLU Holding (Alnarp)
• Magnus Börjesson, AgroÖst
• Johannes Dyring, SLU Holding
• Per Frankelius, Linköpings universitet
• Louise Friberg, SSAB
• Per Jansson, SSAB
• Marie Kransdal, 3M
• Magnus Ljung, SLU Skara
• Johan Mattsson, SSAB
• Charlotte Norrman, Linköpings universitet
• Helene Oscarsson, Vreta Kluster
• Anna Rydberg, JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik)
• Turid Sundin Carlsson, SLU Holding
• Christer Svensson, Linköpings universitet
• Lars Witell, Linköpings universitet

En rad andra personer medverkade också för att möjliggöra Agriculture Innovation Day, inte minst en grupp studenter. Mer information kommer att finnas i dokumentationen.

Fortsättningen
Agriculture Innovation Day kommer att dokumenteras noga. Målet är att fånga upp merparten av de kunskaper, insikter och idéer kring innovation som förmedlades genom samtal, föredrag, utställningen och på annat sätt. Även deltagarna har ombetts skicka in reflektioner via mail.

Tanken är också att gå vidare på flera olika sätt för att göra Sverige till en ledande nation när det gäller att förstå och stimulera innovation inom de gröna näringarna. Vi har preliminärbokat den 5 februari 2015 för ett uppföljande seminarium. Redan nu startar också planeringen av nästa års Agriculture Innovation Day som kommer att växlas upp till internationellt format om finansiering kan ordnas. Vi välkomnar alla att inkomma med idéer kring hur vi på olika sätt kan och bör gå vidare kring temat innovationer och gröna näringar.

Grönovation tackar
Realiseringen av Agriculture Innovation Day möjliggjordes genom en kollektiv insats av en rad olika aktörer. Förutom utställare och föredragshållare (Stort Tack!) vill Grönovation tacka SLU för att den fina lokalen ställdes till förfogande.

Särskilt tack vill vi också rikta till SSAB och 3M Svenska AB som har gjort stora insatser för att realisera Agriculture Innovation Day. Tack 3M för skyltarna i reflexmaterial längs vägen och skylten vid entrén. Tack SSAB för kommunikationstjänster, för skapandet av innovationsväggen, för arrangering av måltiderna och allt annat ni gjorde! Särskilt tack till Louise Friberg för organisering av studentteamet och riggande av Instagramintervjuer mm.

Till moderatorerna Magnus Ljung (SLU) och Marie Kransdal (3M Svenska AB) framför vi ett rungande jättetack! Tack till Jord på Trynet för kvalitetsmaten. Tack till Mikael Jansson, SLU, för hjälp med presskontakter.

Tack till Överums Bruk för plogkroppen som prydde scenen. Tack också till John Deere Svenska och Bil & Traktor Service AB (återförsäljare för John Deere i Uppsala) för traktordäcket som satte agendan redan i entrén. Tack till Nilssons Plåt för den specialgjorda talarstolen dagen till ära. Tack Rosengrens Metallgjuteri AB för snabb leverans av Grönovationsskylten till talarstolen.

Tack Charlotte Norrman för filmning, för hantering av väggprojektorerna och för packning av grejer efter konferensen. Tack till Björn Lindfors på Cre8it för ljudupptagning. Tack till Håkan Johansson för fotografering. Tack Hollstad Gård för anskaffandet av havrekärvarna och gjutjärnsfötterna. Tack till Bauhaus för hjälpen att skära till mattorna till utställningen. Tack Väderstad-Verken för den extra kryddan i form av såmaskinsekipaget på gräsplanen framför ladugården. Tack till Teaterteknik för goda råd när det gäller ljussättning.

Tack slutligen till Esbri för samarbetet inom ramen för Global Entrepreneurship Week.

Kontaktuppgifter till personer i projektgruppen bakom Agriculture Innovation Day (delar av)
Thomas C. Björklund, SLU Holding (Alnarp), thomas.bjorklund@slu.se, 073-679 54 27.

Magnus Börjesson, AgroÖst, magnus.borjeson@telia.com, 070-624 74 94.

Per Frankelius, Linköpings universitet, per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49

Per Jansson, SSAB, per.jansson@ssab.com, 0243-700 00

Johan Mattsson, SSAB, johan.mattsson@ssab.com, 070 593 49 74.

Helene Oscarsson, Vreta Kluster, helene.oscarsson@vretakluster.se, 0703-19 76 43

Magnus Ljung, SLU Skara, magnus.ljung@slu.se, 070-338 71 17

Anna Rydberg, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, anna.rydberg@jti.se, 010 516 69 55

Christer Svensson, Linköpings universitet, christer.s.svensson@telia.com, 070-5403203 eller 070-0895449.

Lars Witell, Linköpings universitet, lars.witell@liu.se, 013-282526,

Johannes Dyring, VD, SLU Holding, Johannes.Dyring@slu.se, 018-67 25 45

Charlotte Norrman, Linköpings universitet, charlotte.norrman@liu.se, 070-3229983

Christer Andersson, Business Sweden, christer.andersson@business-sweden.se, 070-580 12 24

 

 

   

Pressbilder: En finns här nedan, men fler finns här:

Fotokollage, högupplöst, klicka här.

Fotokollage Press - mini